Historia de la Morfopsicología (3 de 3)

Louis Corman, Fundador de la Morfopsicologia

Louis Corman i la Morfopsicologia

El psiquiatre i psicòleg francès Louis Corman, responsable del servei de psiquatría de l’hospital Saint-Jacques de Nantes, és el fundador de la Morfopsicologia. Gràcies a les observacions dels seus pacients, adults i nens -al que suma el bagatge heredat sobre el coneixement de l’home abans d’ell, en Corman elabora tot un corpus molt sòlid de l’estudi sobre l’home, interrelacionant la  part física amb la part psíquica. La seva dedicació durant més de 50 anys es centra en el camp de les relacions entre les formes del rostre i els trets de la personalitat.

En totes les èpoques s’ha pensat que existeixen correspondències exactes entre les formes del rostre i els trets del caràcter, com també amb les actituds intel·lectuals. Se sostenia, com a conseqüència d’això, que es podia conèixer la personalitat d’un home deduint-la de la seva morfologia. Però es tractava d’un coneixement purament empíric, que no comportava cap certesa i, perquè pogués conventir-se en científica, calia descobrir les lleis que regeixen les relacions que existeixen entre les formes i la vida científica. Aquest descobrimient era destinat a fer-se en època recent, la qual cosa m’ha permès edificar les bases d’una nova ciència, que he denominat, en un treball aparegut l’any 1937, la Morfopsicologia.”1

L’any 1937, any que podria considerar-se com el de la fundació d’aquesta ciència, Louis Corman publica el seu primer llibre, Quinze leçons de morphopsychologie. En ell estableix el que anomena “les lleis de la vida”. Per en Corman, l’home ja no encaixa en una tipologia simple i estàtica. Per entendre un individu hem de comprendre el punt de vista dinàmic del caràcter i del cos al llarg de la vida, col·locant sempre en primer terme el punt de vista biològic. La noció cardinal de la Morfopsicologia és que aquesta és “dinàmica”.

  Ara la vida és essencialment mobiltat, creixement, progressió. Totes les ciències de la vida tenen per objecte l’estudi de les coses en moviment, l’estudi dels processos vius vistos des de la seva mobilitat incessant. [...] Hem de considerar cada forma com a forma en moviment, com el resultat d’un impuls vital que, provinent de la profunditat, es troba amb les forces de l’ambient, de vegades associant-se a aquestes, de vegades xocant contra elles i combatent-les. I, és en aquest sentit, que el moviment apareix com el protagonista, essent-ne les formes la materialització d’aquesta moviment, que són visibles a la nostra mirada. Aquesta mateixa reflexió es pot aplicar a la vida psíquica.”Louis Corman recull la llei biològica de la dilatació i la retracció de Claude Sigaud, en la qual s’estableix la relació entre un cos amb l’ambient en el qual es desenvolupa, i la posa en el centre del seu treball atorgant-li una dimensió psicològica que el treball d’en Sigaud no tenia. En Corman parla dels instints que guien l’home en la seva adaptació al món en la corresponent llei psicològica dels instints antagonistes d’expansió i retracció.

 

Vols saber-ne més, de Morfopsicologia? Pots llegir el capítol “Què és la Morfopsicologia?

 

La Morfopsicologia s’erigeix com a ciència: Julián Gabarre
El Morfopsicòleg Dr. Julián Gabarre, ha estat la primera persona que ha publicat  una tesi doctoral sobre la Morfopsicologia. En Rostre i cervell: dues cares d’una mateixa realitat (UAB, 2010) aborda les mateixes qüestions establertes per en Corman però amb una metodologia científica i moderna, posant l’àmfasi en la triple relació: psicologia, cervell i morfologia del rostre.

Referències

(1) CORMAN, Louis, Viso e carattere, Ed. Mediterranee, 2003, pp.11-12.