Creació d'equips de treball amb Morfopsicologia

Creem equips de treball amb perfils complementaris

El millor equip per al teu projecte

Quan creem un equip de treball cal tenir en compte que l’èxit raurà en què els seus membres es necessitin mútuament, és a dir, que hi hagi interdependència i complementarietat entre ells. Ca que ens assegurarem, doncs, de poder comptar amb persones diferents, però que cadascun sigui una aportació particular. No és aconsellable crear cap equip de treball en què tots els seus membres siguin “creatius” ja que cap d’ells serà capaç de dur a terme totes les idees que sorgeixin. Perquè un equip sigui reeixit els factors de la personalitat de cada membre (impulsiu, extrovertit, intuïtiu, especialista, executor…) han de ser-hi presents. Alhora, tots han de ser capaços d’adaptar-se a l’equip i posar els seus punts forts en comú.

Gràcies a la Morfopsicologia, som capaços d’analitzar la personalitat de cada membre, identificar-ne les seves aptituds innates, conèixer si aquesta persona s’adaptarà dins de l’equip i en quin moment el necessitarem perquè la seva aportació sigui el més eficaç possible. Una vegada coneguem bé a tots els membres de l’equip, dirigir-los a objectiu comú serà una tasca fàcil i enriquidora. Això ens aportarà un elevat grau de satisfacció i, el més important, uns resultats sense precedents.

Gràcies a la nostra metodologia els nostres clients es beneficien de:

  • Equips de treball 100% competents i compatibles.
  • Eficiència en la selecció i/o distribució dels membres de l’equip.
  • Reducció de despeses de tot el procés.
  • Ús de la nostra intranet.
¿Desitges més informació?