RRHH amb Morfopsicologia per a empreses

Selecció de personal i assessorament i potenciació d'equips de treball

Som consultors especialitzats en selecció, tant de directius com de comandaments executius, per a multinacionals, pimes i comerços especialitzats. Tots els processos de selecció de personal que duem a terme estan garantits. També som experts en l’avaluació i reorientació de professionals, doncs considerem que l’adequació de l’equip executiu dins d’un projecte empresarial és un factor clau per a assolir l’èxit.

Gràcies a la Morfopsicologia descobrim les actituds i aptituds innates del treballador/aspirant i el fem conscient de quin pot arribar a ser el seu potencial, què pot millorar i com pot fer-ho. D’aquesta manera l’empresari es beneficia d’un major grau d’eficiència dels seus treballadors, de la millora de l’ambient a la feina  i s’assegura de la consecució dels objectius fixats.

Principlament oferim els següents serveis:
¿Desitges més informació?