Assessorament de parelles

Primer us fem un estudi individual de cadascun de vosaltres per, seguidament, assessorar-vos com a parella

Allò que ens atrau de l’altre

En termes generals ens sentim atrets per una persona, segons dos criteris: el primer és per una relació d’identitat, quan triem aquella persona que se’ns assembla en caràcter; el segon tipus és per una relació de complementarietat, quan ens sentim atrets per aquella persona de qui identifiquem, sovint a nivell inconscient, que té trets en el seu caràcter que ens falten a nosaltres (1). Pot haver-hi harmonia en la parella si el que desitgem i necessitem de l’altre ho trobem en la seva justa mesura.

¿Com pot ajudar-vos la Morfopsicologia?

Posem per cas, les relacions de complementarietat. Allò que al començament d’una relació més ens atreu d’una persona, (p.e. que sigui extrovertida mentre que jo sóc introvertit), amb el temps pot fins i tot arribar a convertir-se en el que més ens distanciï d’ella (la parella voldrà anar a festes amb molta gent, mentre que jo preferiré quedar-me a casa o anar a sopar amb els meus amics més íntims). O el cas contrari, que haguem triat una parella que se’ns assembli tant que ens avorrim perquè no ens aporta res diferent del que nosaltres som.

Amb la Morfopsicologia, primer us oferim un estudi individualitzat i privat (veure Orientación personal amb Morfopsicologia) de cadascun dels components de la parella. Una vegada realitzat aquest estudi, podem posar en relleu què us ha fet atreure mútuament, en què us assembleu, si teniu gustos similars i en quins camps poden haver-hi friccions.

¿Voleu un assessorament de parella?
¿Què ens en diu la ciència?

(1) La neurociència y la neuropsicologia han identificat aquesta necessitat inconscient de cercar la complementarietat en l’altre, analitzant-ho des d’un punt de vista evolutiu.
Busquem en l’altre allò que ens falta perquè el resultat de la suma dels gens siguin el millor per a la descendència.