Orientació personal amb Morfopsicologia

Amb un estudi personalitzat del rostre t'orientem en els diferents aspectes de la vida

L’estudi morfopsicològic per a descobrir la personalitat

Cadascun de nosaltres tenim uns trets facials únics. Amb la Morfopsicologia, a través d’un estudi personalitzat, podem analitzar les seves característiques i peculiaritats i descobrir-te tot el que tu ets. Podem saber totes aquelles característiques que et defineixen com a persona única en aquest món. Et farem conscient de les teves tendències, habilitats, potencialitats i dels teus instints i necessitats -ja siguin conscients o inconscients-.

Sovint acceptem de bon grat el que ens agrada de nosaltres mateixos, però ens neguem a acceptar allò que no ens agrada. De vegades podem tenir comportaments que no entenem. Per a un ple desenvolupament de la nostra personalitat hem d’assumir totes les nostres parts per, sobretot, poder fer atenció en els comportaments que no ens agraden i començar a actuar de manera diferent. Estem convençuts que conèixer-se és el principi del creixement personal.

Testimoni
Sempre havia sospitat que la cara era el mirall de l’ànima. Ara, gràcies a Na Cristina i En Joan ho sé. I de passada vaig confirmar trets meus i aprendre coses dels altres. Una experiència que m’ha servit força en els darrers 2 anys.
E.G., Barcelona


La sessió amb la Cristina i en Joan em va ajudar a veure des de fora coses que jo mateix moltes vegades em negava a acceptar de mi mateix, i l’evidència va ser aclaparadora. El més interessant de l’anàlisi morfopsicològic va ser que va arribar a l’arrel de tot, a aquests aspectes profunds de la personalitat que després s’apliquen a tots els àmbits de la vida. Per tant vaig rebre una orientació personal i professional de manera que tot era coherent en si mateix. Una vegada es parteix de l’autoaceptació, per fi va ser possible fer passos en la direcció correcta per potenciar els meus punts forts i ser conscient dels febles per treballar-los.
Em van recomanar orientar la meva carrera professional a funcions d’organització i planificació, a seguir molt més la meva intuïció, i obrir-me molt més en les meves relacions personals. Una de les sorpreses va ser comprovar que jo no era pas poc creatiu, com sempre havia pensat erròniament, sinó que precisament la creativitat era un dels meus punts forts… que estava totalment bloquejat per un excés de rigor! Recomano efusivamente a tothom que descobreixi a través de la Morfopsicología els seus propis mites equivocats, millori les seves relacions personals, i descobreixi el seu veritable talent.
J.R., Barcelona

Vols un estudi personalitzat?